Haberler`Arnavutköy Konutları` sahiplerine teslim ediliyor.

Şirketimiz tarafından üretilen Arnavutköy Konutları inşaatları tamamlanmış olup şirketimizce 14 Aralık 2009 – 13 Ocak 2010 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

Konutlar; Teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslim programında yer alan tarihte konutunu teslim almak için şirketimize başvurmayan hak sahipleri, geç teslim, temerrüt v.b. iddialarda bulunamayacak ve konutunun teslim programı dahilinde bir başka tarihte teslim edilmesini talep edemeyecektir. Konutunu teslim programında belirtilen tarihte teslim almayan hak sahipleri, temerrüde düşmüş sayılacaklardır. Hak sahibinin konutunu teslim almasa bile, konutun satış vaadi sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde ortak giderlerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Konutlar; Konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricindeki eksiklikler ile teslim gününde gelmeyen ve temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisindeki eksik ve kusurların giderilmesinden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi eksikliklerin giderilmesi için konutunu hazır bulundurmak zorundadır. Hak sahibi, müştereken imzalanan tutanakla sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.

Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 31/01/2010 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, kanuni ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hükümleri dahilindeki yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelik ve/veya sözleşmeleri hak sahipleri veya Ek-3 te belirtilen vekaletname örneği ile Site Yönetimi tarafından aşağıdaki ad ve adresleri yazılı kurumlar nezdinde yapılacaktır.

Dairenin doğalgazının hizmete girmesi için, dairenin teslim alınması safhasında Abonelik ve Sözleşme işlemlerinin makbuz suretleri Site Yönetimine teslim edilecektir. Gaz açma süresi konutun teslimine müteakip üç ay olup, üç aydan sonra bedeli (yaklaşık 250 TL/daire) karşılığı yapılacaktır. Zamanında teslim alınmayan ve işlemi yapılmayan dairelerin gaz açılma sorumluluğu her şartta maliğe aittir.

Dairenizin teslim alımı safhasında Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarını mutlaka görünüz ve tüketim değerlerini Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazınız aksi halde aşağıda anılan kurumlardan gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinde malik sorumlu olacaktır.

İSKİ:Fatih Cad. NO-203 Arnavutköy/İSTANBUL
Tel:0212 479 53 15
İGDAŞ: Boğaziçi Hizmet Binası Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Cad. No-3 Sultançiftliği/Sultangazi/ İSTANBUL Not:Hamza Yerlikaya Spor Tesisi Yanı
Tel: 0212 499 33 33
BEDAŞ: Abdi İpekçi Cad. No-34 Küçükköy/Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Tel: 0212 535 88 88
(Bu kurumlara giderken Satış Vaadi Sözleşmenizin Fotokopisi, ve Nüfus Cüzdanınızın Fotokopisi (İGDAŞ için ayrıca şu an ikamet ettiğiniz evin ikametgah belgesi alınacak) yanınızda bulundurulması gerekmektedir.)

Söz konusu abonelikler Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla da ilgili kurumlarca talep edilen abonelik bedellerine ilave olarak her biri 15’er TL hizmet bedeli karşılığında (EK-3)’te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ibraz etme şartıyla yaptırılabilecektir. İrtibat Telefonları: Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş.
TEL: 0212 487 99 51-52 GSM: 0530 935 54 50

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
4-EK-1’de belirtilen “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu’ Denizbank Başakşehir Şubesi , Şube Kodu:3490 Hesap No:4068575-351
(ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir)
5-Konutu vekaleten alacaklar için (EK-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekaletname,
6-İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ abonelik sözleşmelerinin yapıldığına dair belge(Abonelikleri vekaleten yaptıracak üyelerimizin Abonelik bedellerini yatıracağı hesap numarası (Denizbank Başakşehir Şubesi , Şube Kodu:3490, Hesap No: 2029834-382 (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir.)

TESLİM PROGRAMI:
14.12.2009 C-03 Blok 28.12.2009 B-03 Blok
15.12.2009 C-04 Blok 29.12.2009 B-02 Blok
16.12.2009 B-14 Blok 30.12.2009 B-01 Blok
17.12.2009 B-13 Blok 31.12.2010 A-01 Blok
18.12.2009 B-12 Blok 02.01.2010 A-02 Blok
19.12.2009 B-11 Blok 04.01.2010 A-03 Blok
21.12.2009 B-10 Blok 05.01.2010 A-04 Blok
22.12.2009 B-09 Blok 06.01.2010 A-05 Blok
23.12.2009 B-08 Blok 07.01.2010 A-06 Blok
24.12.2009 B-07 Blok 08.01.2010 A-09 Blok (15-28 Arası Daireler)
25.12.2009 B-05 Blok
26.12.2009 B-04 Blok

NOT: Konut Teslim Merkezi: SİTE YÖNETİM BİNASI

İSKİ,İGDAŞ VE BEDAŞ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-T.C. Kimlik Numarası
3-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
4-İkametgah Belgesi
5-İSKİ Abonelik Bedeli ve Sözleşme Bedeli (386 TL)
6-İGDAŞ Abonelik ve Sözleşme Bedeli (560 TL)
Bu bedel döviz kuruna göre İGDAŞ tarafından değiştirilebilir
7-BEDAŞ Abonelik Bedeli ve Sözleşme Bedeli (125 TL)
EKLER :
EK-1:Ortak Gider Avans ve Ortak Gider Aidat Tablosu
EK-2:Konutu teslim almak için vekaletname örneği
EK-3:İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ abonelikleri için vekaletname örneği


EK-2

TESLİM ALMAK İÇİN

VEKALETNAMEİstanbul Büyükşehir Belediyesi (KİPTAŞ A.Ş.)’de……………………. Üye numarası ile hak sahibi olduğum Arnavutköy Konutlarında yer alan …..blok,…..kat,…..nolu dairemi adıma teslim almaya, Konut Durum Tespit Teslim Formunu imzalamaya, teslim için istenilen evrakları ibraz etmeye, KİPTAŞ tarafından imzalatılacak tutanak, taahhütname, protokol, v.b. bilumum evrakı imzalamaya, adıma taahhütte bulunmaya, evrak takip etmeye, para yatırmaya, fazla yatırılanı geri almaya münferiden yetkili ve mezun olmak üzere……………………….vekil tayin ettim.


EK-3

İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İÇİN

VEKALETNAME


Satış Vaadi Sözleşmesi ile hak sahibi bulunduğum Arnavutköy Konutları……blok, ….kat, ….nolu daire için adıma İSKİ,İGDAŞ, BEDAŞ TÜRK TELEKOM ve TTNET abonman sözleşmesi yapmaya, gerekli harç ve teminatları yatırmaya, gerekli bilgi ve belgeleri vermeye, ilgili vs. işlemleri yapmaya, söz konusu aboneliklerinden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle gerektiğinde feshetmeye, teminatları iade almaya, bu konuda başkaca kişileri tevkil, teşkil ve azle, başka kişileri vekil tayin etmeye münferiden yetkili olmak üzere BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET A.Ş. elemanlarından 12968563190 TC Kimlik Nolu, 13.03.1967 doğumlu, Mustafa Oğlu AHMET GERGİN’i, 46351420500 TC Kimlik Nolu, 27.03.1964 Doğumlu, Osman Oğlu TEYMEN ERDEM’i, 47281309712 TC Kimlik Nolu, 13.03.1952 Doğumlu, Ahmet Oğlu SALİH GÜLAMOĞLU’nu , 38086407680 TC Kimlik Nolu 18.05.1981 Doğumlu, Efendi Oğlu MÜCAHİT ÇELİK’i ayrı ayrı vekil tayin ettim. 

« Geri Dön